Anasayfa » Adobe Flash CS 5 » ADOBE FLASH CS5 ACTİONSCRİPT 3.0 BOŞLUK TUŞU İLE BAŞLAYAN ANİMASYON

ADOBE FLASH CS5 ACTİONSCRİPT 3.0 BOŞLUK TUŞU İLE BAŞLAYAN ANİMASYON

ADOBE FLASH CS5

ACTİONSCRİPT 3.0

BOŞLUK TUŞU İLE BAŞLAYAN ANİMASYON

 

  1. Ctrl+F8 tuşuna basarak sürekli tekrar etmesini istediğimiz movieclip nesnesini oluşturuyoruz.


  2. Movieclip nesnesinin içindeyken birinci frami boş bırakıyor ikinci framede F7 tuşu ile boş bir anahtar kare ekleyip rectangle tool ile sahne büyüklüğünde bir dikdörtgen çiziyoruz. Özellikleri aşağıdaki gibi oluyor.  3. F5 tuşu ile 20′inci frame kadar uzatıp sağa tılayıp create Motion tween seçeneğini seçiyoruz. Symbol e çevirmek iin bir uyraı vericek ok butonua tıklayarak geçin . 20.inci frame de iken nesnenin boyutunu küçültün.


  4. Sahneye dönün Library panelinden az önce hazırladığınız movieclip ‘i alıp sahne üzerine ekleyin . Sahne üzerindeki koordinatlarını aşağıda gösterildiği gibi ayarlayın. Ekranda hiçbişey görünmeyecek çünkü movieclip nesnesinin ilk frame boştu. Nesneyi seçip properties panelinden instance name alanına oyna yazın.


  5. Timeline da bir tane daha layer ekleyelim. Bu layerda F 9 tuşu ile actionscript panelini açarak aşağıdaki kodları yazacağız.     

Oyna.stop();
è
komutu oyna nesnesini durduracaktır.

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, calis);è
sahne üzerinde bir tuşa basıldığında calis fonksiyonunu çalıştırır.

if (event.keyCode == 32)è
sahne üzerinde baılan tuşun kod karşılığı 32 ye eşitse yani boşluk tuşu ise if bloğundaki bulunan kodunu çalıştırır. Bu kod ise oyna movieclipinin 2.inci frame gider. Ve moviclip animasyon kapatılana kadar kendini tekrar eder.

Flag Counter