Anasayfa » Adobe Flash CS 5 » ADOBE FLASH CS5 Actionscript 3.0 , this , Mouse_over , Mouse_out , alpha

ADOBE FLASH CS5 Actionscript 3.0 , this , Mouse_over , Mouse_out , alpha

ADOBE FLASH CS5

Actionscript 3.0 , this , Mouse_over , Mouse_out , alpha

  1. Rectangle tool aracını kullanarak sahneye aşağıdaki gibi bir şekil çizin width ve Height değerlerini aşağıdaki gibi ayarlayın.


  2. Rectangle tool seçili iken F8 tuşuna basarak MovieClip’e dönüştürün.
  3. Bu uygulamada actionscript kodlarını Movieclip içine yazacağımız için İnstance Name alanındaki ismi kodlarda kullanmayacağız.
  4. Movieclip üzerine çift tıklayarak içine girin.


  5. Movieclip içindeyken bir tane daha layer ekleyin adını AS olarak değiştirin F9 a basarak actionscript panelini açın ve aşağıdaki kodları yazın.Kodlarda kullandığımız this deyimi kodun içine yazıldığı movieclip’i kastetmektedir.

Kod çalıştığında fare movieclip üzerine geldiğinde alpha değeri 0 oladuğu için ekranda görünmeyecek. Fare ayrıldığında alpha değeri tekrar 1 olduğu için movieclip görünür olacaktır.

Library panelinden istediğiniz kadar çekip çoğaltıp aşağıdaki uygulamayı yapabilirsiniz.


Flag Counter